STUDY IN TAIWAN

Công ty Cổ phần thương mại quốc tế Bảo Minh được sáng lập bởi nhóm cổ đông là những người tham gia hoạt động kinh doanh xuất khẩu lao động từ những năm 1999-2000. Ngày 10 tháng 04 năm 2013, Công ty cổ phần thương mại quốc tế Bảo Minh chính thức được Sở kế hoạch đầu tư phê duyệt cấp phép hoạt động. Ngày 6 tháng 10 năm 2014 Cổ phần thương mại quốc tế Bảo Minh chính thức nhận được giấy phép xuất khẩu lao động số 423/LĐTBXH-GP do Bộ lao động thương binh và xã hội phê duyệt, cấp phép hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực cung ứng nhân lực Quốc tế. 

Thời gian đầu sau khi thành lập số lượng nhân viên chỉ khoảng 30 nhân sự chủ yếu hoạt động cung ứng nhân lực cho các thị trường Đài Loan và Nhật Bản. Với nỗ lực không ngừng của Ban lãnh đạo và nhân viên Công ty, tới nay đã có nhiều thị trường và lĩnh vực kinh doanh đã được mở rộng, như mảng du học Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản. Các mảng cung ứng thuyền viên gần bờ, sỹ quan thuyền viên Đài Loan, Trung Quốc và một số nước Châu Á. Tính đến hết năm 2017 số lượng nhân viên của Bảo Minh đã tăng lên tổng số lượng là 106 người và trung bình mỗi năm đưa được 1200 lượt người đi làm việc và học tập tại các nước trên thế giới.